De R-waarde is een indicator van de thermische bescherming van uw matras/matje. Deze waarde geeft aan hoeveel bescherming het product biedt tegen koude. Hoe hoger de waarde, hoe beter de bescherming.


Een mat met een waarde van 1 tot 2,1 is voor gebruik in de zomer

Een mat met een waarde van 2.1 tot 3.3 is voor gebruik van de lente tot de herfst

Een mat met een waarde van 3,3 tot 5,5 is voor gebruik in de winter

Een mat met een waarde hoger dan 5,5 is voor gebruik bij extreem lage temperaturen.


Deze waarden zijn indicatief. De overgangszones tussen de hoge en lage grenzen van de verschillende seizoenen zijn afhankelijk van de individuele ervaring.